images (3) 

NO PASSA RES PER ESTAR TRIST, PARLA-HO AMB ALGÚ, NO ETS DÈBIL, SIMPLEMENT NECESSITES SUPERAR UN MOMENT QUE PER TU ÉS COMPLICAT.

 

La depressió no és estar trist, la tristesa és normal en les persones, a més a més d’adaptativa i madurativa per al creixement emocional, sempre i quant sigui justificada per l’estímul que l’origina, tant quantitativa com qualitativament.  La depressió és una malaltia classificada dins el DSM-IV en el capítol de trastorns de l’ànim, en la que la seva manifestació més habitual és la síndrome depressiva, que seria aquell conjunt de símptomes que afecten l’home, com ara el decaïment, la tristesa, cansament inexplicable, insomni, augment o disminució important de la gana i poc interès per les activitats diàries. A voltes la irritabilitat pot substituir l’ànim deprimit. Les causes són complexes, en ella intervenen múltiples factors, tant genètics, biològics como psicosocials. Dins dels biològics hi ha evidencies d’alteracions a nivell de neurotransmissors, citoquines i hormones, a més de modificacions en el sistema nerviós, immunològic i endocrí.

Els trastorns depressius en el 2030 seran la primera causa de comorbilitat, de baixa laboral i de mort prematura. Entre el 16.5% i el 20% dels joves a l’edat de 18 anys experimenten un episodi depressiu (Corrieri S., et al. 2013).

L’edat d’inici dels trastorns mentals es produeix en l’ infància o l’adolescència, encara que el tractament no s’inicia fins un nombre d’anys després. Situar l’abordatge d’aquests trastorns en l’edat de risc, nens i adolescents,  minimitza la severitat d’aquests trastorns primaris en l’adolescència, i preveu els secundaris  en l’edat adulta. L’edat d’inici és important a l’hora de detectar les causes per orientar l’abordatge , i també per dissenyar els futurs projectes de prevenció en Salut Mental.

L’autoestima va lligada amb la depressió, és un terme relacionat amb l’autoconcepte que és el conjunt de coneixement que les persones tenen sobre si mateixes. Concretament podem definir que l’autoestima és l’actitud de la persona respecte a si mateix, construint el seu propi concepte com a persona. En la depressió l’autoestima es troba greument afectada, és important detectar i prevenir aquesta malaltia, encara que molts cops aquesta patologia pot quedar emmascarada per conductes de risc com són l’ús de les drogues, la conducta sexual de risc, la conducció temerària, la conducta violenta, els trastorns de l’alimentació i la delinqüència entre d’altres. Les conductes de risc ens podrien portar a no assolir la propera etapa evolutiva amb èxit.

Més informació:

Sobre l’apatia en els infants i adolescents 

DEPRESIÓN EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Informació per al pacient, familiars i persones interessades

Guia com afrontar la depressió per a pacients i familiars