Sin títuloLa psicopatologia comença a desmarcar-se amb Jaspers (1913) gaudint d’una forta empenta que comença a  canviar el curs en la història de les malalties mentals, però que sobtadament a pesar dels grans canvis durant  la primeres dècades del segle XX, després queda estancada sense observar grans esdeveniments en l’estudi de  les malalties mentals, a pesar dels molts esforços per part dels grans científics que van sorgir en aquest segle.    Per molts estudis que s’estan continuant en aquesta línea no podem definir la causa de l’esquizofrènia, encara  que tot apunta que l’origen és genètic i ambiental. Possiblement aquesta manca de definició clarificadora  del concepte d’esquizofrènia, vingui a justificar la por i desconcert en el moment d’utilitzar aquest concepte, i que el fruit del seu currículum vitae sigui l’estigma.

El que si que podem afirmar és que aquest canvi en la percepció del món existeix, i que el diagnòstic precoç i un seguiment acurat influeixen positivament en el pronòstic. L’esquizofrènia no comença en el primer “brot psicòtic”, que és l’episodi en que la persona exterioritza d’alguna forma la seva lluita interna. L’esquizofrènia comença abans de tot això. Moltes persones descriuen que notaven com una “pressió” i que alguna cosa havia canviat.

La vivència d’aquestes persones en aquest procés de malaltia, és que deixen de formar part de l’univers i passen a ser l’eix de l’univers, direm que la seva percepció del que passa al seu voltant està relacionada amb ells i que tot el que succeeix ja sigui el moviment d’algun objecte o persona està relacionat amb la vivència que aquestes persones tenen. Es a  dir,  Z, viu en un poble X, on fa la seva vida sense realitzar una curosa observació de les coses i de les persones que l’envolten, no l’importa el que fa el veí, o aquell objecte nou que han instaurat al carrer, o aquell cotxe que aparca des de fa uns dies a sobre la vorera, etc. En l’esquizofrènia qualsevol moviment o canvi de X té relació amb Z, es a dir, Z percep que això és així, i per tant comença la persona a sentir-se amenaçada i observada, ja que tot el que passa al seu voltant té que veure amb ella.  Per això diem molts cops que aquestes persones es senten observades, cosa que provoca molta angoixa. També podria donar el cas que Z escolti veus que s’han instaurant a la seva ment, i segurament són veus despectives i que l’insulten constantment, i a més a més es burlen de Z, probablement Z tingui una molt baixa autoestima i molta por a cometre errors per tal de no escoltar aquestes veus que s’estan burlant d’ell, aquestes situacions també provoquen molta angoixa, i també poden ser causa d’aïllament, per la por que aquestes veus puguin emergir en un moment d’activitat amb un cercle d’amics, per exemple.  A més a més també podria ser que X sentis fortes i desagradables olors, i que aquestes olors es relacionen amb alguna cosa negativa, també aquest fet provoca molta angoixa. O per un altra banda podria ser que aquesta persona sentis que alguna cosa li realitza tocaments sense que la persona observi ningú al seu costat, això també provocaria ensurts i malestar. Per un altra banda també hi ha persones amb esquizofrènia que veuen imatges i que a més a més tenen converses amb aquestes imatges, per això en aquest cas com en el cas de sentir veus, els podem observar que estan conversant quant no veiem ningú al seu costat, encara que el fet d’observar imatges en l’esquizofrènia no és tant comú, aquest fet és més comú en intoxicacions per drogues o malalties d’origen orgànic. Totes aquestes percepcions són les que anomenem PSICOSIS, una gran crisi amb la qual les persones se’ls fa difícil coexistir.

Més informació sobre l’esquizofrènia:

3clics h100 beta green Informació sobre el procés de malaltia i les diferents vessants de l’esquizofrènia

 

Esquizofrenia Aquesta guia explica de forma pràctica i senzilla el procés d’aquesta malaltia, i  com detectar i evitar les  possibles recaigudes. Guia per a familiars, cuidadors i persones afectades per una esquizofrènia 

 

Portada-GPC-Esquizofrenia-trastorno-psicotico Guia Clínica per a professionals