foto_trastorno

Molts d’adolescents ens diuen que “…consumeixo per dormir…consumeixo per riure…consumeixo per passar-m’ho bé…consumeixo perquè els meus amics consumeixen…consumeixo per no pensar…”

PRIMER INFORMA’T,  DESPRÉS DECIDEIX 

La psicosi és una malaltia mental que apareix en l’adolescència i principis de l’ edat adulta. Aquest  terme s’utilitza per a referir-se a un conjunt de símptomes que tenen en comú la pèrdua del contacte  amb la realitat. Afecta principalment als adolescents i adults joves, i és bastant freqüent.

Prop de 3 de cada 100 joves patirà un episodi psicòtic al llarg de la seva vida. La psicosis pot afectar a tothom i com qualsevol altre trastorn té el seu tractament. Els símptomes que provoca la psicosis es poden dividir en dos grups:

  •  Símptomes positius: al·lucinacions, idees delirants, idees paranoides, suspicàcia…
  •  Símptomes negatius: Manca de motivació, apatia, aïllament, dificultats de concentració..

Hi ha diverses teories sobre les causes de la psicosis, però encara hi ha molta investigació a fer. La teoria més acceptada és la del Model Vulnerabilitat – Estrés, en la qual una persona amb predisposició a la psicosis experimenta una sèrie de factors estressants (ambient familiar i social, canvis en la vida, consum de tòxics) quefomenten l’aparició del trastorn. D’ intre aquests factors de risc el consum de tòxics ha pres especial rellevància en els últims temps, especialment el consum de cànnabis.

El consum d’aquesta substància ha experimentat un augment notable en els últims anys esdevenint la droga més consumida entre les persones que han presentat un primer episodi psicòtic. En l’anàlisi  en l’augment del consum de cànnabis, trobem que, probablement, un dels majors perills, és negar la seva existència, i banalitzar el consum. Aquest fet és freqüent en els consumidors de cànnabis respecte als seus efectes. Fa uns quants anys el consum de determinades substàncies estava associat a la marginalitat. Avui en dia, el consum d’altres, com el cànnabis, representa per a la gent jove, que són els majors consumidors d’aquesta droga il·legal, un element d’oci i evasió. El cert és que el cànnabis no només és la droga il·legal més consumida a Espanya i la resta del món, amb un ús creixent en els últims anys, sinó que l’edat en la que els consumidors inicien el seu consum és cada cop més precoç i, en conseqüència, els problemes que ocasiona són de major gravetat.

Els altres factors que incidiran en l’aparició, gravetat de la psicosis i resposta al tractament seran:

► Edat d’inici al consum. Ehrenreich i Pistis afirmen que la edat d’inici en el consum de cànnabis és un factor determinant en l’aparició i la gravetat de les conseqüències negatives del seu consum. Així, els problemes i trastorns són més greus entre aquells que inicien el consum abans dels 16 anys.
► Factors de vulnerabilitat individual. És a dir, el consum de cànnabis pot desencadenar patologies psiquiàtriques prèvies o pot interactuar en persones amb una disposició prèvia. Patologies que si no s’hagués produït aquest consum no s’haguessin manifestat.
► Factors dosi-depenents. El cànnabis té una vida molt llarga dintre de l’organisme, fins 30 hores i s’acumula als teixits grassos del cos, especialment el cervell, de manera que en consumidors crònics tot i que estiguen hores sense fumar, sempre hi ha substància tòxica al cervell, afavorint així que es produeixin efectes negatius sobre les funcions del sistema nerviós central.
D’acord amb les dades obtingudes en els estudis esmentats i el resultat de les enquestes dirigides als jovents sobre la banalització del consum de cànnabis, els governs han posat en pràctica diverses accions per abordar el consum de cànnabis.

EVOLUCIÓ DEL CONSUM DE CÀNNABIS A L’ESTAT ESPANYOL EN JOVES DE  14-18 anys
ANYS ( 2011 )

3474251-parte-cursorSin título

L’addicció a les drogues, incloent el cànnabis, lluny de ser inofensiva, ocasiona conseqüències negatives en la salut, com dificultats en l’aprenentatge, en les relacions familiars i afectives, i en la salut mental especialment.

Segons dades de l’Enquesta Estatal sobre Consum de Drogues en Ensenyament Secundari de l’any 2004, els estudiants consideren que la droga il·legal més accessible és el cànnabis. I, el que és més preocupant, entre els nous patrons de consum del jovent és que es dóna una disminució en la percepció de risc que comporta l’ús d’aquesta substància. La confusió i les opinions poc fonamentades sobre el cànnabis s’expliquen per una confluència de motius de diferent caire.

D’una manera no exhaustiva, cal esmentar l’existència de sectors amb interessos econòmics per a promoure una imatge positiva del cànnabis (algunes revistes temàtiques, botigues especialitzades, fires especifiques, etc…). Sens dubte, el cànnabis ha entrat en el món del consum, per ell mateix (llavors, estris per al cultiu, vaporitzadors per a consumir-lo, etc…) i com a reclam d’altres productes (roba, cendrers, cervesa,

etc…). Alhora, els col·lectius que advoquen per modificar la situació legal del cànnabis contribueixen (no sempre intencionadament) a banalitzar els riscos del seu consum. Tot i que els objectius d’aquests grups són coherents amb un determinada lògica sobre les drogues, el cert és que legalitzar el cànnabis no comportaria canvis sobre la major part dels riscos per a la salut associats al seu consum, com ara els relacionats amb els trastorns mentals. Una altra font de confusió prové de l’àmbit de la salut, concretament de la pressió, legítima i sensata, que fan determinats grups per promoure la recerca mèdica i l’ús terapèutic del cànnabis i dels seus derivats. D’una manera simplista i ingènua, hi ha persones que interpreten que el cànnabis és una substància innòcua o, fins i tot, saludable. També cal afegir que malgrat que Internet, dona accés a una enorme quantitat de continguts sobre el cànnabis, la seva veracitat, objectivitat i actualització sovint no estan garantides. Tot plegat fa que moltes persones basin les seves creences sobre el cànnabis en tòpics i informacions sense base científica, impedint-los poder prendre decisions d’una manera informada.
En el transfons de tots aquests fenòmens, en les investigacions realitzades durant els últims anys, nombrosos estudis han demostrat que el consum de cànnabis té efectes negatius sobre el Sistema Nerviós Central i pot donar lloc a una sèrie de trastorns mentals descrits en els principals sistemes de classificació de les patologies. És especialment freqüent l’associació entre consum de cànnabis i altres patologies.
psiquiàtriques entre les quals destaquen els trastorns d’ansietat i de l’estat d’ànim i, per la seva gravetat, els trastorns psicòtics.
El punt de discussió està en la naturalesa de l’associació consum de cànnabis i la aparició de la psicosis.
Alguns autors senyalen que el consum de cànnabis precipita l’aparició de psicosis en persones vulnerables, mentre que altres estudis defensen que aquesta relació és deguda a factors de confusió no controlats o a què el cànnabis és utilitzat per automedicar els símptomes de la psicosis.
Actualment disposem de varies revisions sistemàtiques dels estudis publicats sobre l’associació entre consum de cànnabis i psicosis [Arsenault et al., 2004;McLeod et al., 2004;Smith et al.,2004;Semple et al.,2005;Henquet et al.,2005].
Globalment aquests estudis mostren que el consum de cànnabis pot augmentar en 2-3 vegades el risc d’aparició de psicosis al llarg de la vida.

Bibliografia:

  • Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Informe sobre Cannabis. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo Centro de Publicaciones; 2006
  • Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. Consenso de la Sociedad Española de Psiquiatría sobre el consumo de cannabis. Barcelona: Glosa; 2007
  • Vázquez-Barquero JL, Crespo-Facorro B. Nuevos Enfoques para la Intervención en Primeros Episodios de Psicosis. 1a ed. Barcelona: Masson; 2007
  • Castellanos Tejero M, Alberca Muñoz ML. Educación Sanitaria por enfermería en el paciente esquizofrénico consumidor de cannabis; motivación para la salud. Interpsiquis [revista a Internet]. 2007 [consultat el 12 de Desembre de 2008];1(3):[7-12]. Disponible a: Disponible en <http://www.index-f.com/presencia/n6/85articulo.php> [ISSN: 1885-0219]
  • Elkins K, Hinton M, Edwards J. Cannabis y psicosis: una intervención psicológica. En: Triacastela, editors. Intervenciones psicológicas en la psicosis temprana.
  • Copeland J. Intervenciones para el consumo de cannabis. En: Cannabis y Psicosis en Adolescentes y Adultos. Congreso Internacional. VII Jornadas sobre Adolescencia y sus Crisis. II Jornada sobre Patología Dual. Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Benito Menni; 2008 Octubre 9-10; Barcelona, Espanya.
  • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Barcelona:Direcció General de Planificació i Evaluació;2006.

 

Més informació sobre els efectes del cànnabis en la salut mental:

 

canab4

COMISIÓN CLÍNICA DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS INFORME      SOBRE CANNABIS 2006

 

 

cuerda_590        Documental de la BBC sobre psicosis i cànnabis

 

 

8_salut  Cànnabis i Salut