einstein (1)Al igual que la resta de trastorns del desenvolupament no hi ha dèficit intel·lectual, gaudeixen d’un coeficient intel·lectual normal o mig-alt.  Apareix des del naixement fins als 3 anys de vida. El que els diferencia dels altres trastorns del desenvolupament és que:

  • Presenten dificultats en la interacció i la flexibilitat social.
  • Tenen interessos restringits i predilecció per les activitats rutinàries o repetitives.
  • La Síndrome d’Asperger és la forma més lleu dels “trastorns de l’espectre autista”.
  • La seva prevalença es troba present en una de cada 200 persones, en el sexe masculí majoritàriament.
  • Predisposició genètica per la rama paterna en la majoria dels casos.
  • Normalment arriben a la consulta perquè dificultats en el rendiment escolar o perquè el noten “rar”.
  • També poden arribar per ansietat, bullying (solen ser víctimes), episodis depressius, conductes compulsives o per trastorn obsessiu – compulsiu.

Les tres àrees que es troben afectades són:

1. Àrea social i afectiva: mostren dificultat per entendre gestos facials, expressar afecte i emoció, així com apreciar els sentiments dels altres, no tenen la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre i identificar sentiments, estats d’ànim o gestos de les persones que els rodegen. Els és difícil interactuar amb els nens de la seva edat, de forma coordinada i cooperativa. Baix la incapacitat de fingir jocs quan estan acompanyats, opten per comunicar-se i interactuar amb adults.

Però tenen habilitats per realitzar activitats sols i sempre i quan no alteri la seva rutina. Tenen una sensibilitat sensitiva acusada essent molt susceptibles a determinades experiències, com són olors, textures, sabors, etc…presenten interessos obsessius per temes poc comuns, comparant-los amb els seus companys, com són la textura dels aliments, parts d’objectes  com les ales d’un avió, i preocupacions excessives per una activitat o objecte concret.

En l’àmbit social no entenen de normes i regles de conducta acceptades socialment com a correctes, com seria respectar el torn de paraula, no aixecar la veu, etc.., fet que pot semblar que sigui una persona mal educada. També necessiten la rutina, són persones que no toleren el canvis inesperats, necessiten un ordre, una organització en la seva vida, en el que sàpiguen amb antelació el que han de fer, menjar, etc.

Trastorns d’angoixa: el nen sent frustració quant les seves necessitats o expectatives no estan cobertes. Pot arribar a experimentar estrés davant de tasques quotidianes i durant la participació en activitats ordinàries que no siguin del seu gust.  Associat a fòbies socials i especifiques.

2. Desenvolupament precoç del llenguatge, que inclou un vocabulari extens i sofisticat, així com la utilització de frases o expressions bisares (estranyes, extravagants…). Però a l’interactuar tenen dificultats per adequar el llenguatge al context, entenen el llenguatge literal i no l’abstracte (no podem dir, “sempre plou quan no fan estudi” perquè el dia que plogui no voldran anar a classe pensant que és festiu, per exemple). També per fer preguntes extenses i en explicar les respostes, i realitzen comentaris ambigus i poc precisos.

3. En l’àrea motriu, el nens manifesten poca destresa  en els seus moviments, comportaments repetitius, restrictius i estereotipats.

  • Més informació (Pla d’atenció Integral a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista)
  • Associació Trastorn de l’Espectre Autista Terres de l’Ebre