Si no es fa un bon seguiment d’aquest trastorn es pot confondre amb TDAH, Trastorn de Personalitat o Depressió degut a la similitud en la simptomatologia. Els factors genètics, biològics i psicosocials interactuen i s’influencien entre ells en el desenvolupament d’aquesta malaltia, encara que es pot afirmar que juga un paper important el component genètic. Quant el nen entra en l’adolescència el quadre s’assembla més al de l’adult.

images (4)

El Trastorn Bipolar en el nen i l’adolescent es mantindrà al llarg de la vida, amb unes dificultats personals , socials i familiars pròpies d’aquesta malaltia que poden influir en el rendiment acadèmic, i que es poden complicar en l’adolescència amb el consum de substàncies. Per sort hi ha medicació que funciona molt bé en aquest trastorn i tractada adequadament, és de les malalties mentals que tenen millor pronòstic i que tendeixen a estabilitzar-se en l’edat.

Si llegiu sobre aquesta malaltia heu de tenir clars alguns conceptes que hi trobareu sovint:

El terme depressió:  indica la presentació d’un estat d’ànim trist, baixa energia, apatia, manca d’interès, hi ha labilitat emocional amb tendència a plorar, i en els nens es presenta l’ irritabilitat, l’alteració del son i de la fam. Alguns cops en els nens també es presenta la pèrdua en el control d’esfínters i conductes problemàtiques, com poden ser, major dificultats en acceptar els límits, retraïment social i pensaments de mort.

El terme hipomania es refereix a la presencia d’un estat d’ànim expansiu, alegria excessiva, inquietud motora, oposicionisme, irritabilitat enfront mínimes frustracions, alteració del son (insomni), alteració de la fam  (menjar molt o, de vegades, tot el contrari), loquacitat. És menys intensa que la mania.

Mania: podem trobar alguns cops, en el procés de mania  símptomes psicòtics como deliri i/o al·lucinacions (creure que un té poders per curar, creure que l’estan vigilant, que li volen fer mal, sentir veus, etc…) en l’ infància és improbable, és més habitual ben entrada l’adolescència i en l’adult. En la mania podem observar:

 • Augment de l’energia, activitat i inquietud
 • Eufòric, i algun cop pot presentar-se extremadament bondadós
 • Irritabilitat extrema
 • Velocitat del pensament i de la parla, passant d’una idea a l’altra ràpidament
 • Incapacitat per concentrar-se
 • Poca necessitat per dormir
 • Creences irreals sobre las pròpies habilitats i capacitats,aquestes creences el    poden portar a realitzar compromisos que no pot complir, a gastar diners que       no pot pagar, a deixar-se manipular per persones que vulguin obtenir algun             benefici, etc.
 • Poca capacitat de reflexió
 • Gastar diners en excés
 • Període  de comportament que s’allarga, i que és diferent a lo habitual
 • Increment de l’energia sexual
 • Abús de drogues, en particular cocaïna, alcohol i medicaments per conciliar el son, degut a que hi ha una dificultat molt gran per dormir
 • Comportament provocatiu, intrusiu o agressiu, al tenir el pensament tant          accelerat i el nivell d’energia augmentat tenen dificultat en controlar els        impulsos
 • Negació de l’existència d’un problema, no tenen consciencia de malaltia, no demanen ajuda i per això aquest quadre es pot complicar, sobretot per les    conductes de risc

La ciclotimia es caracteritza per canvis bruscos d’humor però menys intensos.

Podem classificar el Trastorn Bipolar en dos tipus:

El trastorn bipolar Tipus I: es caracteritza per un o més episodis maníacs o mixtos, habitualment acompanyats per episodis depressius majors. De vegades necessiten llargs períodes d’hospitalització per estabilitzar-se.

El trastorno bipolar II: es caracteritza por un o més episodis depressius majors acompanyats al menys per un episodio hipomania.

 

 

Més informació:

Guia per als pares 

Guia per als professionals